Ludwika Sosnowska (1)

Ludwika Sosnowska

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

absolwentka studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego współorganizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytet w Orleanie.

stypendystka na Uniwersytecie w Orleanie, Francja.

specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, w tym także w zakresie procesów inwestycyjnych i pozyskiwania finansowania.

posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

zainteresowania prywatne: akwarystyka słodkowodna, powieści podróżnicze i współczesny reportaż.