KAROLINA LUTOMIRSKA

asystentka, studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Karierę prawniczą wiąże z prawem własności intelektualnej.

W ramach kancelarii zajmuje się przygotowywaniem ofert przetargowych, researchem zagadnień prawnych oraz wsparciem działu marketingu.

Biegle włada językiem angielskim, a językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

Interesuje się polityką, literaturą rosyjską oraz kulturą Hiszpanii.