SPÓŁKI I RYNEK KAPITAŁOWY

Private Equity i Venture Capital

Specjalizujemy się w obsłudze struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych typu private equity oraz venture capital, także w fazie seed i pre-seed. Kancelaria obsługuje procesy inwestycyjne, zarówno z perspektywy inwestora, jak i z perspektywy ochrony interesów podmiotu, będącego przedmiotem inwestycji, w tym start-upów. Posiadamy bogate doświadczenia zarówno w obsłudze inwestycji finansowanych wyłącznie ze środków prywatnych, jak również tych korzystających z finansowania publicznego (wsparcie pochodzące ze środków Swiss Fund, NCBiR, PFR oraz KFK).

  • Świadczymy kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych, zarówno w obszarze wewnętrznej obsługi korporacyjnej (obsługa komitetów inwestycyjnych, sporządzanie dokumentacji inwestycyjnej), jak również przygotowania i realizacji inwestycji, na każdym jej etapie.
  • Przeprowadzamy badania due diligence.
  • Przygotowujemy umowy inwestycyjne, uczestniczymy w negocjacjach.
  • Sporządzamy pozostałą dokumentację związaną z inwestycją.
  • Prowadzimy bieżące doradztwo i wsparcie związane z fazą realizacji inwestycji.
  • Obsługujemy wyjścia z inwestycji, w tym poprzez upublicznienie spółki.
  • Efektywnie chronimy interesy naszego klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 

Michał Konieczny:
telefon: +48 502 326 374
email: michal.konieczny@kwkr.pl