21.07.2021

Zmiany w transferze danych poza Unię Europejską

Mariusz Purgał
Barbara Miziołek

28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Konieczność uregulowania kwestii transferu danych do UK powstała w wyniku odejścia UK z UE (Brexit) i przynosi ze sobą zmiany dla wszystkich podmiotów transferujących dane z Europy do Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z przepisami RODO przenoszenie danych osobowych poza UE może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach. Między innymi wtedy, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie – jako odbiorca danych – zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Taką decyzję KE wydała właśnie wobec Wielkiej Brytanii. Aktualnie na terenie UK nie obowiązują przepisy RODO. A to one dotychczas umożliwiały swobodny przepływ danych pomiędzy Państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielką Brytanią.

W skład EOG wlicza się dwadzieścia siedem państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Przesyłanie danych w ich obrębie podlega ułatwieniom, inaczej jest w przypadku państw spoza Unii.

 

Uznanie przez Komisję Europejską określonego państwa trzeciego, w tym wypadku Wielkiej Brytanii, za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych umożliwia równie swobodne przekazywanie takich danych z EOG. A cały proces odbywa się bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO. Do takich środków ochrony należą m.in. standardowe klauzule umowne, które są wymagane, jeżeli państwo trzecie nie zapewnia adekwatnego poziomu ochrony potwierdzonego decyzją KE. W praktyce oznacza to, że dane osobowe będą mogły być transferowane do Wielkiej Brytanii bez ograniczeń przy poszanowaniu innych przepisów RODO.

W przypadku braku decyzji KE co do państwa trzeciego możliwy jest transfer danych w oparciu o standardowe klauzule umowne. Z dniem 27 czerwca 2021 r. zaczął obowiązywać nowy wzór klauzul dostosowany do wymogów RODO. Standardowe klauzule umowne są zestawem wzorcowych (modelowych) postanowień umowy dotyczącej przekazywania danych pomiędzy podmiotami. Obecnie dysponujemy czterema rodzajami standardowych klauzul umownych odpowiadającym różnym relacjom przekazywania danych:

 • między administratorami,
 • przez administratora podmiotowi przetwarzającemu w państwie trzecim,
 • między podmiotami przetwarzającymi,
 • przez podmiot przetwarzający administratorowi w państwie trzecim.

Umowy zawarte przed wejściem w życie nowego wzoru klauzul w oparciu o uprzedni wzór mogą nadal stanowić podstawę przekazywania danych poza EOG. Jednak pod warunkiem, że operacje przetwarzania będące przedmiotem umowy pozostaną niezmienione. Drugim wymogiem do spełnienia jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Należy pamiętać jednak, że stosowanie powyższych mechanizmów nie zwalnia podmiotu przekazującego z obowiązku weryfikacji odbiorcy danych! Musi on ocenić, czy podmiot otrzymujący dane daje gwarancję odpowiedniego – a przede wszystkim bezpiecznego – przetwarzania danych.

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.