18.07.2022

Zmiany w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów

Kancelaria Prawna

Na stronie rządowego Centrum Legislacji opublikowano znowelizowany projekt ustawy o ochronie sygnalistów, wdrażający unijną dyrektywę w sprawie informowania o nieprawidłowościach. Naniesione zmiany nie są jednak rewolucyjne.

Kim jest sygnalista?

Dla przypomnienia – sygnalistami są osoby, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń prawa UE  – zgodnie z treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projektowana ustawa nakłada na pracodawców (zwłaszcza z sektora finansowego lub posiadających średnie i duże przedsiębiorstwa) obowiązek zapewnienia tym osobom odpowiedniego poziomu ochrony.

Zmiany w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów

Niestety mimo zmian w treści projektu, ustawodawca nadal nie odpowiedział na wszystkie postulaty, podniesione na etapie opinii i konsultacji; nadal nie uregulowano kwestii dotyczących identyfikacji tzw. „osoby związanej” z osobą dokonującą zgłoszenia (sygnalistą) lub pomagającą jej, która jest objęta szczególną ochroną przed odwetem. Wątpliwości budzi też określenie zasad wspólnej polityki w zakresie procedury zgłaszania wewnętrznego w ramach grupy przedsiębiorstw. Co w takim razie ustawodawca postanowił zmienić w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów?

 • Czas na ustanowienie wewnętrznej procedury sprawozdawczej przez podmioty prywatne zatrudniające powyżej 250 osób został wydłużony do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy,
 • rozstrzygnięcie, czy podmiot nie ustanowił wewnętrznej procedury sprawozdawczej ma być egzekwowane zgodnie z kodeksem postępowania karnego (KPK),
 • obowiązek udowodnienia, że wszelkie działania podejmowane przeciwko sygnalistom nie mają charakteru odwetowego będzie spoczywał w głównej mierze na pracodawcy,
 • termin umówienia spotkania twarzą w twarz z osobą dokonującą zgłoszenia został wydłużony do 14 dni,
 • wyjaśniono także, że osoba, która poniosła szkodę z powodu nieprawidłowego zgłoszenia lub ujawnienia, będzie mogła ubiegać się o
 • ponadto doprecyzowano kwestie zachowania tajemnicy w odniesieniu do zgłoszenia i wszelkich działań następczych podjętych w związku z nim. Ustawodawca określił, że okres zachowania tajemnicy trwa nawet po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego sygnalista wykonywał czynności związane ze zgłoszeniem;

To oczywiście jedynie część zmian, jakie zostały naniesione do projektu ustawy. Ponadto w dalszym ciągu nie wiadomo kiedy niniejszy projekt zostanie przedłożony Sejmowi ani jak sprawnie będzie przebiegał proces legislacyjny. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco; zachęcamy do zapisania się na naszą listę mailingową!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.