27.02.2020

Zmiana Prawa własności przemysłowej – nowe rozwiązania w zakresie ochrony praw uprawnionych

izabela ustymenko

Z dniem 27 lutego 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja Prawa własności przemysłowej, implementująca przepisy unijne, w tym dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. W związku z czym wprowadzone zostaną, między innymi, nowe rozwiązania w zakresie ochrony uprawnionych z praw własności przemysłowej przed naruszeniami ich praw.

 

Na mocy zmian, uprawniony – w przypadku naruszenia jego praw (np. w związku z bezprawnym używaniem znaku towarowego) – może skierować do sądu, jeszcze przed wniesieniem pozwu, wniosek o zabezpieczenie dowodów, w szczególności poprzez zajęcie próbek towarów, materiałów lub narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Może także skierować do sądu wniosek o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji koniecznych dla dochodzenia roszczenia, w tym o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług.

Przy złożeniu wniosku o zabezpieczenie dowodów, konieczne będzie uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę roszczenia z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej lub zagrożenia jego naruszenia. Z kolei przy wniosku informacyjnym wystarczające będzie przedstawienie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie prawa. Wprowadzone rozwiązania mają na celu umożliwienie uprawnionemu reagowania w sytuacjach, gdy posiada on wiarygodne informacje, że doszło do naruszenia jego praw, ale brakuje mu wystarczająco szczegółowych informacji, aby mógł skutecznie dochodzić swoich praw.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl