29.10.2020

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich inwestycji w segmencie PRS

Katarzyna Augustyniak

Rok 2019 był czasem znaczącego przyspieszenia i zwiększenia inwestycji w segmencie mieszkaniowego najmu instytucjonalnego1. I chociaż rynek ten w 2020 roku w Polsce wciąż się rozwija, to zagraniczni inwestorzy widzą w nim atrakcyjne miejsce do ulokowania własnych środków. Ewentualne ryzyko związane z inwestycją jest tu rekompensowane wyższą stopą kapitalizacji niż w krajach zachodnich, gdzie zwrot z inwestycji na poziomie 6-8 proc. jest niemal niemożliwy.

Bezpieczeństwo inwestycji vs pandemia koronawirusa

Jak wskazują doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, którzy na swoim koncie mają już zrealizowanych kilkanaście projektów w tym obszarze, rynek nieruchomości w Polsce skutecznie opiera się pandemii koronawirusa, a inwestycje w nieruchomości są w naszym kraju – mimo grożącego globalnego kryzysu gospodarczego –bezpieczne. Pandemia zmieniła plany wielu deweloperów, ale ci, którzy nie ulegli panice, już teraz liczą korzyści z podjętego wcześniej ryzyka.

Nieuniknione przejście na tryb pracy zdalnej może w krótkiej perspektywie czasu skutkować przeniesieniem punktu ciężkości z inwestycji w przestrzenie biurowe na rzecz przestrzeni prywatnych. W konsekwencji może to doprowadzić do jeszcze większego – niż obecnie obserwujemy – wzrostu inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe, w których obsłudze prawnej Kancelaria Konieczny Wierzbicki się specjalizuje.

Lata doświadczeń we wspieraniu stałych klientów kancelarii – zwłaszcza międzynarodowych funduszy deweloperskich oraz nieruchomościowych – pozwoliły wypracować naszym prawnikom odpowiedni sposób działania, by pomóc zainteresowanym podjąć właściwą decyzję odnośnie inwestycji w nieruchomość.

Jak mówi r.pr. Gabriela Górka:

– Inwestycja w nieruchomości stanowi złożony proces, który wymaga dobrego planowania i starannego działania ze strony doradców zaangażowanych w proces inwestycyjny. Realizując dla naszych Klientów kolejne projekty nieruchomościowe staramy się zabezpieczyć ich interes już od początkowego etapu, to jest podjęcia decyzji czy inwestycja w konkretną nieruchomość jest właściwa. Pozwala nam na to przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości, w trakcie którego zmierzamy do zdefiniowania ewentualnych ryzyk prawnych związanych z inwestycją w daną nieruchomość. W przypadku pozytywnego wyniku badania, przystępujemy do kolejnych kroków – to jest przygotowujemy i negocjujemy kontrakty związane z nabyciem, a następnie komercjalizacją nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca przy różnorodnych projektach daje nam możliwość świadczenia kompleksowej obsługi na rzecz podmiotów inwestujących w nieruchomości.

Rekomendowani prawnicy +  lider nieruchomości = Twój sukces inwestycyjny

Zespół Kancelarii oferuje Klientom wsparcie na każdym etapie różnych inwestycji w nieruchomości, w tym podczas projektów polegających bądź na nabyciu większościowego pakietów mieszkań w danej inwestycji, bądź całej zabudowanej nieruchomości. Doświadczenie dotyczące zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego – w tym zabytkowych nieruchomości czy nieruchomości obciążonych wadami prawnymi, a do tego tytuł lidera nieruchomości 2019 dziennika „Rzeczpospolita” to tylko kilka powodów przemawiających za tym, by powierzyć swoje interesy w obszarze prawa nieruchomości Kancelarii Konieczny Wierzbicki. Jest to istotne zwłaszcza w czasach, gdy wiele przedsiębiorstw obawia się niepewnych inwestycji.

Wielu inwestorów zaufało kancelarii jeszcze z jednego powodu. Jest nim wyróżnienie przez „Rzeczpospolitą” współzałożyciela i partnera zarządzającego kancelarii – radcy prawnego Marcina Wierzbickiego jako rekomendowanego prawnika w dziedzinie prawa nieruchomości. Tego typu tytuł nadawany jest tylko skutecznym, sprawdzonym przedstawicielom tego zawodu, których dorobek zawodowy świadczy o najwyższym stopniu profesjonalizmu i wiedzy.

Kancelarię tworzy więc sztab doświadczonych osób, które z zachowaniem najwyższej staranności dbają o interesy swoich klientów, działając zgodnie z ustalonym planem działania..

Wsparcie prawne na rynku PRS

Zanim zdecydujesz się na inwestycję w jakąkolwiek nieruchomość, kancelaria pomoże Ci w podjęciu właściwej decyzji w tym zakresie. W tym celu przeprowadzi badanie stanu prawnego nieruchomości, w toku którego zidentyfikuje ewentualne ryzyka związane z daną nieruchomością i zaproponuje sposoby ich mitygacji. Aby stworzyć obiektywny i całościowy obraz potencjalnej inwestycji, prawnicy współpracują z ekspertami z różnych dziedzin, którzy dodatkowo przygotowują analizy z technicznych, ekonomicznych i podatkowych badań due diligence. Oznacza to, że korzystając z doradztwa kancelarii, możesz otrzymać nie tylko informację z zakresu prawa, ale wszystkich innych obszarów, które są istotne z punktu widzenia inwestycji. W tym sensie usługa oferowana przez kancelarię ma wieloaspektowy wymiar.

Wsparcie kancelarii obejmuje także między innymi:

 • Zabezpieczenie interesu inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego  – od wstępnych negocjacji – przygotowując i negocjując listy intencyjne, umowy rezerwacyjne, term sheet, umowy przedwstępne, umowy inwestycyjne – po finalizację transakcji – ostateczne umowy sprzedaży – w zależności od indywidualnie dostosowanego modelu transakcji.
 • Reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych i pomoc w uzyskaniu decyzji niezbędnych w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Przygotowanie i negocjację kontraktów z wykonawcami prac wykończeniowych.
 • Bieżącą obsługę i wsparcie merytorycznie we wszelkich kwestiach, które mogą wyniknąć w trakcie inwestycji.
 • Bieżącą współpracę z doradcami technicznymi, którzy czuwają nad techniczną poprawnością inwestycji, zarządzającymi najmem – dbającymi o komercjalizację nieruchomości.
 • Przygotowanie i negocjacje umowy najmu lub innych, na podstawie których nieruchomości oddawane są osobom trzecim do korzystania – np. umowy z operatorami najmem.
 • Wsparcie w procesie znalezienia i weryfikacji partnerów biznesowych (w tym ich standingu finansowego)
 • Wsparcie w codziennym zarządzaniu nieruchomością – opracowanie kontraktów dot. utrzymania i eksploatacji nieruchomości czy pomoc w znalezieniu administratora budynku

Usługi kancelarii nie ograniczają się do prawa nieruchomości – jeśli jest taka potrzeba, z pomocą Kancelarii możesz założyć swój biznes – – od zera lub powołać spółkę celową dedykowaną konkretnej inwestycji.

Jako, że sztab Kancelarii tworzą osoby posługujące się wieloma językami – nie tylko polskim czy angielskim, ale również rosyjskim czy ukraińskim – współpraca może przebiegać również z zagranicznymi inwestorami.

Zadowolenie klientów Kancelarii widać w wysokich pozycjach w rankingach najbardziej prestiżowego polskiego dziennika „Rzeczpospolitej” prowadzącego tego typu zestawienia.

Tytuł lidera nieruchomości 2019 oraz tytuł rekomendowanego prawnika w zakresie prawa nieruchomości dla r.pr. Marcina Wierzbickiego, a przede wszystkim fakt, że ponad 80 proc. klientów wraca do kancelarii to dostateczne powody, by zaufać sprawdzonej marce na rynku prawa nieruchomości, zwłaszcza w mało przewidywalnych czasach.

1 https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/inwestor/pracowita-koncowka-roku-i-przyspieszenie-w-segmencie-prs, dostęp: 29.10.2020.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl