Podatki

Wybór optymalnej formy prawnej działalności

Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa w aspektach podatkowych na każdym etapie prowadzenia przez Klienta działalności tak w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i w formie spółki.

  • Pomagamy w wyborze i skonstruowaniu odpowiedniej formy prawnej i podatkowej pozwalającej na uzyskanie korzystnej dla Klienta struktury rozliczeń podatkowo – księgowych.
  • Doradzamy w kwestiach zmiany formy lub sposobu działalności by w granicach obowiązującego prawa racjonalizować koszty obciążeń podatkowych, zważywszy na dany etap rozwoju biznesu Klienta, jak i biorąc pod uwagę możliwe scenariusza na przyszłość.

 

Michał Konieczny:
telefon: +48 502 326 374
email: michal.konieczny@kwkr.pl