13.08.2020

Wakacje kredytowe – UOKiK przyjrzy się bankom

Katarzyna Augustyniak

26 banków zostało objętych postępowaniem wyjaśniającym UOKiK. Sprawdzane jest, czy banki wywiązują się z zobowiązań Tarczy antykryzysowej 4.0. Wedle tego aktu prawnego osoba, która straciła pracę z powodu pandemii może skorzystać z tzw. wakacji kredytowych czyli możliwości zawieszenia spłaty kredytu na trzy miesiące bez dodatkowych odsetek.

Zamiast wakacji kredytowych – memorandum

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie w sprawie nieprawidłowości w zawieszaniu spłat kredytów po tym, gdy otrzymał informację o nieprawidłowościach związanych z realizacjami postanowień Tarczy antykryzysowej 4.0 przez banki. W wielu przypadkach instytucje bankowe miały utrudniać skorzystanie z prawa do wakacji kredytowych. Kredytobiorcy mają nie tylko nie otrzymywać propozycji zawieszenia spłaty rat, ale także być nakłaniani do skorzystania z tzw. bankowego memorandum.

Propozycja memorandum bankowego kierowana jest również do osób, które spełniają wszystkie ustawowe kryteria do udzielenia wakacji kredytowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do zgłaszania wszelkich tego rodzaju nieprawidłowości.

Zasady wakacji kredytowych

Przypomnijmy, że wakacje kredytowe należą się tym kredytobiorcom, którzy po 13 marca 2020 roku stracili swoje główne źródło dochodu. Maksymalny czas zawieszenia spłat to 3 miesiące, a okres kredytowania będzie przedłużony stosownie do terminu skorzystania z wakacji.

Co więcej, kredytobiorca może skorzystać – w ramach wakacji kredytowych – z prawa do zawieszenia kredytu hipotecznego, konsumenckiego oraz wszystkich kredytów określonych w art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Wyjątkiem od zakazu pobierania opłat przez kredytobiorcę są opłaty z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl