28.12.2021

Wady i zalety spółki komandytowo-akcyjnej

Kancelaria Prawna

Osoby decydujące się na założenie firmy muszą przemyśleć, jaki typ działalności gospodarczej będzie dla nich odpowiedni. Spółka komandytowo-akcyjna to jeden z rodzajów przedsiębiorstwa, który nie bez przyczyny cieszy się dużą popularnością. Ta forma prawna łączy w sobie zarówno cechy spółki osobowej, jak i kapitałowej. Wyjaśniamy, czym jest spółka komandytowo-akcyjna oraz wskazujemy, jakie są jej wady i zalety.

Pobierz e-book – „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Spółce komandytowo – akcyjnej”:

POBIERZ

Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Definicja tego pojęcia znajduje się w art. 125 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nią spółką komandytowo–akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Jakie wnioski można wyciągnąć z treści tego przepisu? Przede wszystkim należy zauważyć fundamentalną zmianę w stosunku do spółki komandytowej. W spółce komandytowo-akcyjnej obok komplementariusza zamiast komandytariusza występuje akcjonariusz. Ta modyfikacja sprawia, że omawiana forma prawna przejawia cechy spółki kapitałowej. Akcjonariusze nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ich rola sprowadza się do funkcjonowania w roli biernych inwestorów. Nie mają prawa do reprezentowania interesów firmy, chyba że zostali do tego specjalnie upoważnieni.

Spółka komandytowo-akcyjna przejawia również cechy charakterystyczne dla spółki osobowej. Przede wszystkim nie posiada osobowości prawnej, a wyłącznie podmiotowość prawną, co oznacza, że może w pełni samodzielnie uczestniczyć w obrocie prawnym. Ważnym przymiotem tej formy działalności gospodarczej jest rola komplementariuszy, którzy w nieograniczony sposób personalnie odpowiadają za zobowiązania firmy podobnie jak w przypadku spółki komandytowej. To również oni, w przeciwieństwie do akcjonariuszy, są uprawnieni do reprezentowania spraw przedsiębiorstwa.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej

Istnieją różne przyczyny atrakcyjności spółki komandytowo-akcyjnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród zalet tego rodzaju przedsiębiorstwa można wyróżnić m.in.:

 • wyłączenie osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy – wspólnicy pełniący tę funkcję nie zajmują się sprawami spółki, a także nie mogą jej reprezentować, chyba że mają ważne umocowanie zezwalające na działanie w roli pełnomocnika; odpowiedzialność majątkowa akcjonariuszy za zobowiązania spółki ogranicza się wyłącznie do wysokości wyłożonego kapitału i nie obejmuje ich majątku osobistego,
 • możliwość nabywania kapitału na drodze emisji akcji – spółka może w razie potrzeby wyemitować akcji i zapewnić sobie zastrzyk finansowy dzięki akcjonariuszom, którzy nie mają wpływu na decyzje podejmowane w firmie,
 • fakt, że spółka komandytowo-akcyjna nie jest objęta podwójnym opodatkowaniem – obciążenie podatkowe dotyczy wyłącznie wspólników, dzięki czemu dochody samej firmy nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania,
 • opcję przekazania części zysków na reinwestycje, które nie będą podlegać opodatkowaniu,
 • możliwość wyboru opodatkowania przez akcjonariuszy: podatku liniowego lub na zasadach ogólnych,
 • łatwość rozszerzenia działalności na większą skalę.

Wskazane plusy spółki komandytowo-akcyjnej sprawiają, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie zarówno dla akcjonariuszy, jak i komplementariuszy, których role wzajemnie znakomicie się uzupełniają.

Wady spółki komandytowo-akcyjnej

Niestety nie wszystkie własności tego rodzaju działalności gospodarczej są zachęcające dla przedsiębiorców. Jakie wady mają spółki komandytowo-akcyjne? Z pewnością należy do nich zaliczyć m.in.:

 • wysokość wymaganego kapitału zakładowego wynoszącą minimum 50 tysięcy złotych,
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
 • fakt, że komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki prywatnym majątkiem,
 • obowiązek zawierania uchwał walnego zgromadzenia w formie notarialnej.

Jak widać, główne wady spółki komandytowo-akcyjnej związane są z kosztownymi formalnościami. Jeśli jednak przedsiębiorcy są gotowi się z nimi zmierzyć, to ten model prowadzenia działalności gospodarczej zapewni im liczne korzyści scharakteryzowane w poprzednim paragrafie.

Podsumowanie

Spółka komandytowo-akcyjna to forma działalności gospodarczej, która stanowi pewną hybrydę spółki kapitałowej oraz osobowej. Dzięki połączeniu właściwości obu typów przedsiębiorstw następuje korzystny podział ról między wspólnikami. Akcjonariusze nie angażują się w bieżące funkcjonowanie spółki, pełniąc funkcję biernych inwestorów i nie ponosząc odpowiedzialności za jej zobowiązania. Komplementariusze są natomiast zobligowani do odpowiadania za nie majątkiem oraz uprawnieni do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. Podlegają przy tym kontroli organów spółki komandytowo-akcyjnej – walnego zgromadzenia oraz tworzonej w niektórych przypadkach rady nadzorczej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć i prowadzić spółkę komandytowo-akcyjną, powinni zapewnić sobie fachową obsługę prawną. Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego świadczy kompleksowe usługi z tego zakresu w wykonaniu doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów. Kompetentni prawnicy z naszego zespołu gwarantują profesjonalną pomoc klientom zainteresowanym kwestiami związanymi z tworzeniem, kupowaniem i przekształcaniem spółek. Jako zajmująca się obszarem m&a kancelaria zapewniamy wysoki standard obsługi prawnej. Zapraszamy do kontaktu.

Pobierz e-book – „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Spółce komandytowo – akcyjnej”:

POBIERZ

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.