16.07.2020

Utwory pracownicze – komu przysługują prawa do twórczości pracownika?

izabela ustymenko

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł naszego prawnika Przemysława Juścińskiego dotyczący utworów pracowniczych. Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania, komu przysługują prawa autorskie do dzieła pracownika i o czym należy pamiętać, zawierając z pracownikiem umowę o pracę.

Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują, że o ile tylko z umowy stron lub ustawy nie wynika nic innego, pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu pracownika z chwilą przyjęcia tego utworu. Dotyczy to tylko takich dzieł, które stanowią rezultat wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Utworami pracowniczymi nie będą dzieła powstałe przy okazji wykonywania pracy lub stworzone w godzinach pracy, ale niewynikające z obowiązków pracownika.

Utworem pracowniczym nie jest również utwór powstały w ramach umowy cywilnoprawnej. Zleceniodawca (usługodawca) nie nabywa więc z mocy ustawy autorskich praw majątkowych do dzieła stworzonego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Należy w związku z tym zadbać o to, aby przeniesienie tych praw zostało przewidziane bezpośrednio w umowie.

Ponadto pracodawca nabywa jedynie autorskie prawa majątkowe do utworu, natomiast autorskie prawa osobiste do tego dzieła pozostają przy pracowniku. Z tego też względu częstym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców jest zawieranie z pracownikiem umowy o pracę, w ramach której pracownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do stworzonych przez siebie utworów pracowniczych.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem: https://www.rp.pl/Kadry/307159972-Utwor-pracownika—kiedy-staje-sie-wlasnoscia-pracodawcy.html 

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl