09.02.2021

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Barbara Miziołek
upadłość

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki związana jest nie tylko z szerokim zakresem uprawnień. Wiąże się także z dużą odpowiedzialnością, w tym za zobowiązania tej spółki w przypadku jej niewypłacalności.

Długi spółki a odpowiedzialność członka zarządu za te zobowiązania

Zgodnie z przepisem art. 299 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność rozciąga się również na zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS. Obciążenie członka zarządu długami spółki może wynikać także z przepisów Prawa upadłościowego. Więcej na ten temat w artykule: KLIKNIJ W LINK.

W oparciu o te przepisy wierzyciele mogą dochodzić zapłaty długów spółki bezpośrednio od członków zarządu. Jest to możliwe gdy ci nie będą w stanie wykazać zaistnienia przesłanek, które pozwoliłyby im uwolnić się od tej odpowiedzialności. Nierzadko są to kwoty znacząco przerastające możliwości finansowe tych osób. Na podstawie orzeczenia sądu wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku członka zarządu. Może to zrobić nawet jeżeli członek zarządu już nie sprawuje tej funkcji. Postępowanie egzekucyjne może ciągnąć się latami uniemożliwiając normalne funkcjonowanie i prowadzenie działalności zarobkowej członka zarządu (również byłego).

Upadłość konsumencka jako koło ratunkowe dla członków zarządu

W sytuacji, gdy osoba zasiadająca w zarządzie spółki została obciążona odpowiedzialnością za długi spółki, których nie jest w stanie spłacić, gdy wierzyciele prowadzą egzekucję zobowiązań spółki z majątku członka zarządu, sposobem na uwolnienie się od tych długów może być upadłość konsumencka. Jest to rozwiązanie, które może pomóc trwale uporać się z tymi długami. W przeciwieństwie do znoszenia egzekucji komorniczej, która nawet jeśli nie toczy się bez przerwy, może być odnawiana i ciągnąć się latami.

Skuteczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć obecny, jak i były członek zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Po złagodzeniu przesłanek do ogłoszenia upadłości (poprzez wyeliminowanie podstawy oddalenia wniosku w postaci niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pomimo obowiązku), nie ma przeszkód by sąd ogłosił upadłość członka zarządu (aktualnego lub byłego), o ile osoba ta nie jest jednocześnie przedsiębiorcą.

Upadłość konsumencka pozwala na „nowy start” poprzez znaczące umorzenie długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Po likwidacji majątku i wykonaniu planu spłaty, w większości przypadków dochodzi do umorzenia całości długów. Wierzyciele nie będą mogli egzekwować ich zarówno w toku postępowania upadłościowego, jak i po jego zakończeniu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl