BIZNES TRANSGRANICZNY

Umowy w obrocie międzynarodowym

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie redagowania, analizowania i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym. Klientom wskazujemy optymalne rozwiązania i ryzyka prawne związane z poszczególnymi klauzulami umownymi czy konstrukcjami prawnymi.

Prowadzimy stałą obsługę szeregu klientów operujących w środowisku międzynarodowym. Posiadamy ugruntowane doświadczenie w pracy przy kontraktach na styku różnych porządków prawnych. W szczególności znana nam jest specyfika umów w systemie prawa anglosaskiego. Posiadamy znajomość standardów rynkowych i praktycznych elementów związanych z redagowaniem kontraktów pod prawem Anglii i Walii oraz USA.

  • Przygotowujemy i konsultujemy międzynarodowe kontrakty handlowe m.in. dla klientów z sektora IT (umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne, support & maintenance, itp.), sektora FinTech, branży gier, branży hotelowej.
  • Prowadzimy szkolenia i wykłady związane z kontraktami w obrocie transgranicznym.

 

Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl