24.12.2019

Ulga IP Box

Mateusz Kozieł

Ulga IP Box, to preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Ulga IP Box to rozwiązanie znane także pod nazwami Innovation Box, Intellectual Property Box, IP Box czy Patent Box. Niezależnie od nazwy, stanowi ono zachętę podatkową dla przedsiębiorców osiągających dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej, a powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Ulga polega na możliwości zmniejszenia stawki podatku dochodowego dla wszystkich firm, które spełniają wskazane w ustawie kryteria.

 

Potrzebujesz wsparcia ws ulgi IP Box? Kontaktuj się via e-mail: kancelaria@kwkr.pl

 

Ulga IP Box czyli nie 19%, a 5% podatku dochodowego

Ulga podatkowa IP BOX wspiera działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Dzięki niej przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, po spełnieniu określonych warunków, mogą w odniesieniu do tych dochodów zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego (PIT i CIT) w wysokości 5%.

Niższy, tj. 5-proc. podatek CIT i PIT, płacić może przedsiębiorca, który – inwestując w działalność badawczo-rozwojową (zwana dalej: B+R)* – opracuje, np. nową technologię, zastrzeże ją (czyli stanie się kwalifikowanym prawem własności intelektualnej), a następnie będzie uzyskiwać przychód z jego komercjalizacji (może to być sprzedaż produktu, w którym zawarta jest ta kwalifikowana własność intelektualna lub udzielenie licencji).

Innymi słowy, warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Zastosowanie tej preferencji natomiast nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R (patrz: Ulga B+R)

*Działalność badawczo-rozwojowa, to: „działalność twórcza obejmująca a) badania naukowe lub b) prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”. (vide: Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1888 ze zm. oraz Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

 

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy, którzy a) prowadzą działalność badawczo – rozwojową, oraz b) osiągają dochody z owoców jej wykonywania – w szczególności w postaci:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Warto również zaznaczyć, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, nie jest więc wymaganym, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

 

Warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z ulgi IP Box

Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Zastosowanie tej preferencji natomiast nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R.

 

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić dla skorzystania z ulgi Ip BOX, to:

 • konieczność istnienia tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa w ramach działalności B+R (ulga IP Box może być zastosowana w zakresie, w jakim dotyczy działalności B+R podatnika – zarówno tej prowadzonej bezpośrednio przez podatnika, jak i w przypadku nabywania wyników prac od innych podmiotów);
 • uzyskanie przychodu (dochodu) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • konieczność prowadzenia odpowiedniej ewidencji.
   

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest zamkniętym katalogiem rodzajów dochodów, które mogą podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Zgodnie z art. 30ca Ustawy PIT oraz art. 24d Ustawy CIT, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

 

IP Box a rola kancelarii prawa gospodarczego
 • ustalenie, czy podatnik posiada prawa kwalifikowane,
 • obliczenie współczynnika wyliczenia dochodu,
 • doradztwo dotyczące ewidencjonowania podatkowego ulgi IP Box,
 • analiza prac B+R i kosztów z nią związanych,
 • przygotowanie dokumentacji, pozwalającej na bezpieczne korzystanie z ulgi IP Box,
 • wsparcie w przygotowaniu deklaracji na podatek.

 

IP Box – cel, uzasadnienie, do kogo jest kierowana

Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy dot. IP Box, do głównych celów tej zachęty podatkowej należy zwiększenie atrakcyjności prowadzenia biznesu na terenie Rzeczpospolitej, a dokładniej – działalności badawczo-rozwojowej nie tylko przez polskie, ale i zagraniczne przedsiębiorstwa. A także – zmiana modelu ekonomicznego, w ramach którego gospodarkęa oparta ma być na wiedzy. Inny powów, to zwiększenie świadomości w kwestii praw własności intelektualnej, które stanowić mogą źródło potencjalnych przychodów.

Ulga IP Box pojawiła się 1 stycznia 2019 roku. Skierowana jest zarówno do podatnika funkcjonującego na rynku od wielu lat, jak i do firmy sprzedającej nowe lub zmodyfikowane prawa własności intelektualnej (ang. intellectual property – stąd skrót „IP”). Dotyczy to zatem osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej, wspólników spółek osobowych czy spółek kapitałowych, w tym tych publicznych notowanych na GPW.

Słowem, IP Box skierowany jest do każdego podmiotu gospodarczego, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 

Potrzebujesz wsparcia ws IP Box? Kontaktuj się via e-mail: kancelaria@kwkr.pl 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.