17.12.2020

UE wyznacza nowe ramy prawne dla usług cyfrowych

Mikołaj Prochownik
UE

Komisja Europejska zaprezentowała pierwszy projekt nowego pakietu połączonych ze sobą regulacji – Digital Services Act (Kodeks Usług Cyfrowych) i Digital Markets Act (Prawo o rynku usług cyfrowych) – normujących świadczenie usług w Internecie. UE wprowadza kolejne regulacje w tej materii.

Przepisy te będą dotyczyły wszystkich usług cyfrowych – od mediów społecznościowych po platformy e-commerce działające w UE. Jednym z  nowych środków wprowadzanych przez Kodeks, będzie zobowiązanie nałożone przez UE wobec przedsiębiorstw posiadających duży udział w rynku, tzw. „strażników”, do udostępniania zgromadzonych danych konkurentom, uniemożliwiając im wstępne instalowanie aplikacji i dopuszczając konkurencyjne produkty na swoich platformach. Wśród strażników będzie kilka dużych firm technologicznych, w tym najprawdopodobniej przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft).

Nowy projekt zakłada także większe wymagania względem zwalczania nielegalnych treści oraz dezinformacji w Internecie, wymuszając bardziej agresywne działania właścicieli platform, gdzie takie treści mogą być udostępniane.

Generalnie, nowe uregulowania mają w założeniu odpowiadać na pojawiające się coraz częściej postulaty większej kontroli nad działalnością gigantów technologicznych, a także zapewnić przestrzeganie prawa, w tym praw własności intelektualnej, przez innych pośredników internetowych i właścicieli platform.

Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.