17.12.2020

UE wyznacza nowe ramy prawne dla usług cyfrowych

Mikołaj Prochownik
UE

Komisja Europejska zaprezentowała pierwszy projekt nowego pakietu połączonych ze sobą regulacji – Digital Services Act (Kodeks Usług Cyfrowych) i Digital Markets Act (Prawo o rynku usług cyfrowych) – normujących świadczenie usług w Internecie. UE wprowadza kolejne regulacje w tej materii.

Przepisy te będą dotyczyły wszystkich usług cyfrowych – od mediów społecznościowych po platformy e-commerce działające w UE. Jednym z  nowych środków wprowadzanych przez Kodeks, będzie zobowiązanie nałożone przez UE wobec przedsiębiorstw posiadających duży udział w rynku, tzw. „strażników”, do udostępniania zgromadzonych danych konkurentom, uniemożliwiając im wstępne instalowanie aplikacji i dopuszczając konkurencyjne produkty na swoich platformach. Wśród strażników będzie kilka dużych firm technologicznych, w tym najprawdopodobniej przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft).

Nowy projekt zakłada także większe wymagania względem zwalczania nielegalnych treści oraz dezinformacji w Internecie, wymuszając bardziej agresywne działania właścicieli platform, gdzie takie treści mogą być udostępniane.

Generalnie, nowe uregulowania mają w założeniu odpowiadać na pojawiające się coraz częściej postulaty większej kontroli nad działalnością gigantów technologicznych, a także zapewnić przestrzeganie prawa, w tym praw własności intelektualnej, przez innych pośredników internetowych i właścicieli platform.

Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl