18.03.2020

[Corona Alert] Tarcza antykryzysowa – co obejmie?

izabela ustymenko

Na wspólnej konferencji Prezydenta i Premiera RP przedstawiono założenia tarczy antykryzysowej, która ma zabezpieczyć polską gospodarkę przed skutkami epidemii COVID-19.

Propozycje rządowe dzielą się na 5 filarów, a całe wsparcie ma sięgnąć wartości 212 mld zł. Te filary to:

 1. ochrona pracowników przed utratą miejsc pracy:

   

  1. dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria spadku obrotu/odnotowania straty, zostanie uruchomiona możliwość pokrywania przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej, pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty co najmniej 40% wynagrodzenia z własnych środków;
  2. dla osób samozatrudnionych, na umowach zlecenia, umowach o dzieło zaproponowano wypłatę przez państwo środków do wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego;
  3. możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8 zostanie wydłużona na kolejne 2 tygodnie, o ile podtrzymana zostanie decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach;
  4. ustawa antylichwiarska – UOKiK wraz z innymi urzędami mają czuwać na rynkiem, aby zwalczać wzrost cen;
  5. zapowiedziano umożliwienie prolongaty rat kredytowych oraz obciążeń wynikających ze zużycia mediów;
    
 2. wsparcie dla przedsiębiorców:

   

  1. przewidziano możliwość zaciągania mikropożyczek dla firm do kwoty 5 tys. zł;
  2. zapewniono ułatwienia w uiszczaniu zobowiązań do ZUS w postaci odraczania płatności i rozkładania ich na raty;
  3. planowane jest zwiększenie gwarancji na kredyty ze strony BGK – do 80% wartości kredytu;
  4. dla sektora transportowego – finansowanie leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu;
  5. inne narzędzia na rzecz zachowania płynności finansowej realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencję Rozwoju Przemysłu;
    
 3. wsparcie dla służby zdrowia – zabezpieczono środki na działalność szpitali zakaźnych, zakup materiałów ochronnych oraz aparatury medycznej;
   
 4. zapewnienie bezpieczeństwa sektora finansów – zapowiedziano działania na rzecz zachowania bezpieczeństwa depozytów, lokat, przepływu płatności, wpłat/wypłat z bankomatów;
   
 5. inwestycje publiczne – zaplanowano utworzenie funduszu o wartości 30 mld zł, z którego środki mają być przekazane na cele inwestowania w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, drogową, kolejową, cyfryzację, a także modernizację szkół i ochronę środowiska.

Zgodnie z zapowiedziami, tekst ustaw realizujących powyższe zapowiedzi ma być gotowy w tym tygodniu.

Masz pytania? corona.alert@kwkr.pl

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl