WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE I DANE OSOBOWE

Startupy oraz doradztwo w organizacji biznesu

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców na różnych etapach ich rozwoju, a więc i startupów, którym doradzamy w zakresie przyjęcia odpowiedniej formy prowadzenia działalności i modelu biznesowego, mając na uwadze minimalizację ryzyk i maksymalizację zyskowności przedsięwzięcia. Ponadto wspieramy przedsiębiorców na etapie pozyskiwania kapitału, w szczególności przygotowujemy i wspieramy w toku negocjacji umów inwestycyjnych.

  • Doradzamy w zakresie pozyskania finansowania.
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy, opiniujemy innowacyjne rozwiązania od strony wymagań prawnych, pomagamy w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how czy dóbr osobistych.
  • Wspieramy w obszarze dokonywania zgłoszeń i zastrzeżeń z zakresu własności intelektualnej, jak również reprezentujemy w sporach z tego zakresu.
  • Pomagamy w tworzeniu i stosowaniu systemów prawidłowego rozliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej.
  • Przygotowujemy ramy prawne dla efektywnej komercjalizacji dóbr niematerialnych.
  • Wspieramy w procedurach mających na celu ochronę efektów pracy twórczej.

 

Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl