BIZNES TRANSGRANICZNY

Start biznesu za granicą

Doradzamy w planowaniu i zakładaniu biznesu za granicą – w państwach UE oraz USA, diagnozujemy ryzyka prawne i ograniczenia formalne związane z prowadzeniem działalności za granicą, identyfikujemy koszty i ramy czasowe uruchomienia biznesu za granicą.

Oferujemy wsparcie w doborze optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu, miejsca inkorporacji biznesu, konfiguracji struktury gospodarczej. Pomagamy w opracowywaniu dokumentów, zakładaniu spółek, wskazujemy na niezbędne formalności eksportowe, podatkowe, administracyjne i pracownicze związane z uruchomieniem działalności za granicą.

  • Pomagamy w przygotowaniu optymalnych umów handlowych do stosowania za granicą.
  • Doradzamy jak zabezpieczyć przedmioty prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie, itp.).
  • Wspieramy naszych klientów w zabezpieczeniu interesów wspólników posiadających udziały (akcje) w spółkach za granicą.
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (np. fundusze inwestycyjne, fundusze Venture Capital, business angels, itp.).
  • Oferujemy wsparcie prawne przy relokacji personelu do pracy za granicą (uzyskiwanie wiz, zezwoleń na pracę).

 

Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl