BIZNES TRANSGRANICZNY

Start biznesu w Polsce

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów zagranicznych zamierzających uruchomić biznes w Polsce. Uważnie wysłuchujemy Klienta w zakresie jego potrzeb i planów biznesowych.

  • Identyfikujemy wymogi prawne bądź ograniczenia regulacyjne związane z rozpoczęciem przez obcy podmiot planowanej działalności gospodarczej w Polsce.
  • Dobieramy optymalną pod względem organizacyjnym i kosztowym formę i strukturę prawną biznesu.
  • Pomagamy założyć spółkę (w tym drogą elektroniczna – tryb S24), a następnie rozwinąć bądź przekształcić strukturę kapitałową.
  • Wspieramy w dokonaniu formalności rejestracyjnych przed sądem rejestrowym (postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym).
  • Pomagamy elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie prawne oraz na bieżąco dostosowywać ramy prawne biznesu do nowych wymogów prawa.
  • Oferujemy także do sprzedaży gotowe spółki osobowe (spółki komandytowe) i kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), nieprowadzące aktywnej działalności gospodarczej, które mogą posłużyć za wehikuł do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce z pominięciem etapu zakładania spółki.
  • Wspieramy przy załatwianiu pobocznych formalności związanych z uruchomieniem biznesu w Polsce: pozyskanie siedziby, nawiązanie współpracy z biurem księgowym, pomoc w założeniu rachunku bankowego, dokonanie zgłoszeń podatkowych, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, licencji, koncesji.
  • Wspieramy przy rekrutacji pracowników (w tym doradztwo i przygotowywanie kontraktów pracowniczych).
  • Doradzamy przy redagowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (np. fundusze inwestycyjne, fundusze Venture Capital, business angels, itp.).
  • Świadczymy również pomoc prawną w sprawach relokacji personelu do Polski w związku z uruchomieniem lub rozwojem biznesu w Polsce (legalizacja pobytu i pracy, kwestie wizowe, itp.).

 

Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl