SPÓŁKI I RYNEK KAPITAŁOWY

Spółki

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w obszarze zakładania, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, a także dokonywania zmian umów oraz statutów, zmian osobowych wspólników, jak również rejestracji dokonywanych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Oferujemy kompleksową obsługę, obejmującą zarówno doradztwo przy wyborze optymalnej formy prawnej, jak i przygotowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do rejestracji dokonywanych zmian w spółkach handlowych. Dokonujemy również rejestracji z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (S24). W przypadku podmiotów, których działalność objęta jest dodatkowo nadzorem odpowiednich organów (w szczególności podmiotów rynku kapitałowego), oferujemy również obsługę Klienta w toku postępowań administracyjnych. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach z zakresu spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych i ich zarządzających.

  • Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności.
  • Wspieramy Klientów przy zakładaniu spółek krajowych i zagranicznych.
  • Posiadamy w swej ofercie już zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe (shelf companies), które w przypadku pilnych szans biznesowych stanowią pewne, bezpieczne, a przy tym szybkie rozwiązanie pozwalające na natychmiastowe rozpoczęcie prowadzenia biznesu.
  • Obsługujemy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy w tym spółek publicznych.
  • Kompleksowo doradzamy w transakcjach kapitałowych, w tym przy emisjach akcji lub obligacji.

 

Ludwika Sosnowska:
telefon: +48 798 439 968
email: ludwika.sosnowska@kwkr.pl