19.03.2019

Sędzia pokoju jak lekarz bez wykształcenia?

Marcin Wierzbicki

Radca prawny z naszej Kancelarii Mikołaj Prochownik w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej 16 marca br. zabrał głos w dyskusji na temat kolejnych planowanych zmian w sądownictwie (https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303159909-Wielka-reforma-sadownictwa-Sedzia-pokoju-jak-lekarze-bez-wyksztalcenia.html). Autor analizuje ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia nowej reformy, takie jak wprowadzenie instytucji wybieranych sędziów pokoju, którzy nie musieliby mieć wykształcenia prawniczego, zniesienie sądów apelacyjnych i zrównanie statusu wszystkich sędziów sądów powszechnych. Artykuł skupia się na zagadnieniu oddania rozstrzygania spraw sądowych w ręce nieprofesjonalistów bez przygotowania merytorycznego w zakresie prawa oraz możliwych tego skutkach dla obrotu gospodarczego i zasad sprawiedliwego procesu, poprzez pytanie retoryczne zawarte w analogii służącej za punkt wyjścia – czy lekarzem pierwszego kontaktu powinna być osoba bez wykształcenia medycznego?

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl