21.04.2021

Rząd zakończył opracowywanie pakietu dotyczącego e-handlu (e-commerce)

Mateusz Kozieł

W czwartek, 8 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy e-handlowej. To propozycja zmiany ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie wprowadzenia rozwiązań dotyczących tzw. pakietu e-commerce.

Powstrzymać Amazona

Polska oraz inne kraje członkowskie UE zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Ich celem jest pokonanie barier (a także uszczelnienie VAT) związanych z handlem elektronicznym za pośrednictwem takich platform jak Allegro czy Aliexpress – oraz większości innych sklepów internetowych spoza UE, które swoimi dumpingowymi warunkami dostaw ograniczały konkurencyjność przedsiębiorców unijnych.

Zaproponowano zatem rozwiązania, które między innymi przewidują:

 1. Rozszerzenie procedur dot. zasad rozliczania VAT przez sprzedających towary w ramach obrotu międzynarodowego, w tym na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej. Tym samym rozliczenie podatku VAT w kraju, w którym wyprodukowano produkt, powinno stać się łatwiejsze;
 2. Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników pozwalających na sprzedaż towarów importowanych spoza UE w przesyłkach o wartości do 150 euro. Podmioty z Chin czy Rosji zobowiązane będą do rozliczania unijnego podatku związanego z przesyłkami o niskiej wartości;
 3. Rozszerzenie uproszczeń w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS). Procedura ta ułatwia rozliczenie zdalne podatku bez konieczności rejestracji do podatku VAT w każdym kraju, do którego przedsiębiorca sprzedaje towary;
 4. Uchylenie zwolnienia z VAT dla zakupu spoza UE towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Do tej pory przesyłki o niskiej wartości (wysyłane np. z Chin) zwalniano z VAT. Teraz ten zabieg zastąpi się zniesieniem importu dla przesyłek o wartości do 150 euro – o ile sprzedawca opodatkuje taką sprzedaż samodzielnie w Unii.

Cel i skutek

Wdrożenie powyższych rozwiązań ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców z Unii handlujących w e-commerce. W tej chwili w oczywisty sposób przegrywali oni z pochodzącymi spoza UE konkurentami – gigantami e-commerce oferującymi dumpingowe koszty wysyłania i sprzedaży towarów.

Za pomocą tego projektu UE nie tylko ogranicza, ale i kontroluje. Przepisy wszystkich krajów UE mają wymuszać na dostawcach z krajów trzecich określoną rejestrację i ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na terenie UE. Narzuca im się także opodatkowywanie transakcji podatkiem VAT – od czego podmioty te do tej pory się zwalniały.

Wprowadzone przepisy stanowią istotne ułatwienie dla polskich i unijnych przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe – poszerzony zakres ułatwień rozliczenia VAT pozwoli im na łatwe zeznanie i rozliczenie podatku należnego w związku ze sprzedażą towarów do klientów z innych krajów Unii. Jednocześnie przepisy utrudniają działania pozaunijnych sklepów internetowych, oferujących często warunki dostaw o niekonkurencyjnym charakterze. Jednak – na rozwiązaniach tych ucierpieć mogą konsumenci, których pozaunijne sklepy obciążą zapewne wyższymi kosztami podatku VAT.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl