23.07.2021

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w zakresie zapewnienia rozwoju rynku finansowego wraz z ochroną inwestorów

Monika Macura
Michał Barwicki

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ma za zadanie uporządkować i usprawnić funkcjonowanie podmiotów rynku finansowego.

Jego wdrożenie ma w szczególności wyeliminować część barier z zakresu dostępu do rynku finansowego. Zakłada się, że usprawni on funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększy poziom cyfryzacji w pracy Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to też gwarancja lepszej ochrony klientów instytucji finansowych i akcjonariuszy mniejszościowych. Projektowane zmiany obejmą szeroki zakres aktów prawnych. Warto jednak pamiętać, że odnoszą się one głównie do regulacji sektora rynku kapitałowego i rynku bankowego oraz w mniejszym zakresie rynku usług płatniczych.

Wiele z zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań należy ocenić pozytywnie. Na uwagę zasługują zmiany w zakresie outsourcingu bankowego (m.in. wdrożenie wytycznych EBA). Przewiduje się też usprawnienie instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych. Oprócz tego można spodziewać się zmian w zakresie tajemnicy zawodowej. Docelowo ułatwi to dochodzeniom roszczeń przez klientów instytucji finansowych.

W niektórych obszarach prawnych zaproponowane zmiany mogą być jednak rozczarowujące. Dlatego że zagadnienie potraktowano bez holistycznego spojrzenia na całość (w szczególności w zakresie sektora usług płatniczych). Nie ulega zatem wątpliwości, że konieczne jest dalsze prowadzenie prac nad usuwaniem barier, które ograniczają rozwój rynku finansowego, a w szczególności rozwój sektora fintech w Polsce.

Przyjęcie powyższego projektu ustawy przez rząd wstępnie planuje się na I kwartał 2022 r.

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 20.07.2021r.
Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.