10.08.2020

Ruszyły konsultacje publiczne dotyczące zmian KSH oraz niektórych innych ustaw

Katarzyna Augustyniak

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowała projekt zmian KSH oraz niektórych innych ustaw. 5 sierpnia ruszyły konsultacje publiczne w tej sprawie. Potrwają one do połowy września 2020 roku.

Zainteresowanych przedstawieniem własnych uwag, Biuro ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, które nadzoruje proces konsultacji, zaprasza do zapoznania się z projektem ustawy, instrukcją nadsyłania uwag oraz przesłania opinii do Ministerstwa Aktywów Państwowych wedle wskazanych wytycznych.

Zmiany KSH oraz niektórych innych ustaw – o projekcie

Projekt zmian przygotowały cztery zespoły eksperckie: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, ds. reformy prawa handlowego, ds. prawa koncernowego oraz zespół konsultacyjny, który czuwał nad wszystkimi grupami.

Przedstawione rozwiązania dotyczą kilku zasadniczych obszarów, m.in. wprowadzenia prawa holdingowego na grunt polskiego prawa spółek handlowych, poprawy efektywności kontroli rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz uporządkowania regulacji sprawiających problemy z interpretacją.

Propozycja zmian obejmuje wprowadzenie zasady Businness Judgement Rule, a także wskazuje na podstawowe obowiązki członków organów. Przyszłe przepisy mogą także nakładać obowiązek przekazywania określonego katalogu informacji, które zarząd będzie musiał systematycznie dostarczać radzie nadzorczej oraz wymuszają precyzję co do metody obliczania kadencji członków zarządów i rad nadzorczych.

Kodeks spółek handlowych – cel zmian

Od 2000 roku, kiedy uchwalono obowiązujący obecnie Kodeks spółek handlowych, realia gospodarcze polskich firm i pracy ich organów przeszły rewolucję. Problemy pojawiające się w związku z funkcjonowaniem zarządów i rad nadzorczych w spółkach zostały wreszcie dostrzeżone przez ustawodawcę, który postanowił wprowadzić w kodeksie odpowiednie zmiany. Dopiero finalna wersja przepisów pokaże, czy będą one ułatwieniem dla przedsiębiorców, czy może dodatkową trudnością.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl