27.03.2019

RODO: Blisko milion złotych kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Marcin Wierzbicki

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę karę w wysokości 943 tys. złotych za nieprzestrzeganie przepisów RODO. To pierwsza w Polsce kara wymierzona z tego tytułu po dniu, w którym rozpoczęto stosować rozporządzenie. Ukarana spółka zajmuje się pozyskiwaniem danych osobowych z publicznie dostępnych rejestrów m.in. CEIDG. Kara została wymierzona w związku z zaniechaniem w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskano. Rozporządzenie przewiduje różne terminy na spełnienie obowiązku informacyjnego, w zależności od sposobu pozyskania danych. W przypadku pozyskania danych nie bezpośrednio od podmiotu danych należy to zrobić  najpóźniej w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych lub przy pierwszej komunikacji z daną osobą albo przy pierwszym ujawnieniu danym podmiotowi trzeciemu. W każdym razie należy poinformować podmiot danych o istotnych, określonych w rozporządzeniu, kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym o przysługujących takiej osobie prawach. Nie wywiązanie się z obowiązku informacyjnego w znacznym stopniu ogranicza lub nawet uniemożliwia skorzystanie z uprawnień takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych. Od decyzji organu służy spółce odwołanie.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl