UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE

Restrukturyzacja firmy

W zakresie działalności Kancelarii projektujemy i prowadzimy działania mające na celu restrukturyzację firm, korzystając, m.in. z narzędzi przewidzianych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne.

  • Na rzecz naszych Klientów prowadzimy postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone postępowania układowe, postępowania układowe oraz postępowania sanacyjne.
  • Dobieramy odpowiedni typ postępowania, uwzględniając sytuację majątkową i prawną Klienta, nie tracąc w perspektywie podstawowego celu dla którego działamy, to jest najskuteczniejszej restrukturyzacji danego przedsiębiorcy.
  • W postępowaniach restrukturyzacyjnych działamy zarówno jako pełnomocnicy wnioskodawcy jak i doradcy restrukturyzacyjni. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcy prawni, adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni (pełniący aktywną funkcję m.in. syndyków lub nadzorców w postępowaniach sądowych) oraz analitycy finansowi, co pozwala nam w sposób kompleksowy prowadzić złożone postępowania restrukturyzacyjne.
  • Prowadzimy postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu jako doradcy restrukturyzacyjni, sporządzając wymagane dokumenty, w tym plan restrukturyzacyjny oraz koordynujemy procedurę zbierania głosów i postępowanie sądowe.
  • Przygotowujemy dokumentację pozwalającą na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz sanacyjnego, w tym przygotowujemy propozycje układowe oraz plan restrukturyzacyjny, stanowiący podstawę do negocjacji dotyczących zawarcia układu.
  • Prowadzimy w imieniu Klientów negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu.
  • reprezentujemy Klientów w toku postępowań, dbając o należyte reprezentowanie interesów Klientów w toku postępowań.
  • Analitycy finansowi wchodzący w skład zespołu Kancelarii zajmują się projektowaniem finansowym oraz przygotowywaniem ekonomicznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw; zajmujemy się restrukturyzacją na wszystkich jej obszarach, zarówno w obszarze prawnym jak i finansowym.
  • Kompleksowo przygotowujemy Klientów do postępowań sanacyjnych, sporządzając dokumentację zarówno prawną jak i ekonomiczną.

 

Kancelaria jest partnerem merytorycznym portalu informacyjnego www.restrukturyzacja.pl.

Marcin Wierzbicki:
telefon: +48 504 689 140
email: marcin.wierzbicki@kwkr.pl