BIZNES TRANSGRANICZNY

Relokacje i wizy

Oferujemy kompleksowe wsparcie podmiotów gospodarczych w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu pracowników i innych członków personelu (relokacje). Doradzamy zarówno w sprawach relokacji pracowników do pracy w Polsce, jak i do pracy za granicą (w innych krajach UE oraz USA). Wykonujemy analizy oraz przedstawiamy naszym klientom najkorzystniejsze lub najszybsze formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zajmujemy się obsługą postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pracy i pobytu członków personelu w Polsce, w tym relokacji ich rodzin. Posiadamy praktyczne doświadczenie i znajomość procedur obowiązujących w kontaktach z polskimi organami imigracyjnymi (Urzędem Wojewódzkim, Powiatowym Urzędem Pracy).

  • Wspieramy klientów w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
  • Pomagamy przy uzyskiwania bądź transferze zezwoleń na pobyt i pracę (zezwoleń jednolitych), a także uzyskiwania bądź transferu zezwoleń na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. blue card).
  • Dokonujemy rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
  • Oferujemy wsparcie w procesie relokacji pracowników do pracy w innych krajach UE oraz USA, w ramach tej usługi konsultujemy lokalne procedury i wymogi na tle prawa imigracyjnego i prawa pracy, pomagamy w doborze optymalnej formy wiz pracowniczych do pracy w Stanach Zjednoczonych (E1, H1B, B1 in lieu of H1B, blanket visa), wspieramy w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów i wniosków wizowych.
  • Prowadzimy szkolenia i wykłady oraz publikujemy w prasie artykuły z zakresu problematyki relokacji i prawa imigracyjnego.

 

Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl