17.06.2021

Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień na systemy IT

Aleksandra Lachowicz
Joanna Gałuszka

Zakończyły się konsultacje II tomu Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień na systemy informatyczne.

Opracowanie Rekomendacji stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zamówienia związane ze światem IT, wobec postępującej informatyzacji kolejnych sektorów. W czerwcu 2020 r. opublikowany został I tom Rekomendacji. Zagadnienia dotyczyły czynności przygotowawczych jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na systemy informatyczne.

Nowo opracowany II tom Rekomendacji dotyczy samego opisu przedmiotu zamówienia. Drugą istotną kwestią jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny – co również poruszono w Rekomendacjach.

 

Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk i przydatnych wskazówek. Odbiorcami są zamawiający stojący przed wyzwaniem przeprowadzenia skomplikowanego postępowania o udzielenie zamówienia na system IT. Rekomendacje opracowała grupa robocza współtworzona przez przedstawicieli UZP oraz reprezentantów zrzeszeń branżowych z sektora IT, które wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie.

Dokument został publikowany na stronie UZP celem udostępnienia udziału w rekomendacjach możliwie najszerszemu gronu podmiotów.

Długo oczekiwane rekomendacje zawierają porady o charakterze ogólnym, a także wytyczne dotyczące wysoce wyspecjalizowanych elementów dotyczących zamówień na systemy IT. Zamawiający znajdą w nich m.in. wskazówki związane z udzielaniem zamówień zarówno na wdrożenie, utrzymanie czy rozwój systemów, jak również zamówień o mieszanym przedmiocie, zamówień obejmujących usługi SaaS, IaaS, PaaS. Dostępne są tam także wskazówki dotyczące prawidłowego sposobu określania parametrów systemu i opisu kryteriów równoważności czy też ocena możliwości udzielania zamówień w modelu Time&Material. Sporo uwagi poświęcono również kwestiom dotyczącym nabywaniu uprawnień do korzystania z praw własności intelektualnej do systemu, transferowi wiedzy i innym sposobom przeciwdziałania zjawisku vendor lock-in.

Rekomendacje kładą przy tym znaczący akcent na pewnej dobrze znanej przedstawicielom branży okoliczności. Wszystkie zamówienia na systemy informatyczne, podobnie jak same systemy, posiadają własną, zazwyczaj niepowtarzalną specyfikę. Ta z kolei w każdym przypadku powinna indywidualizować sposób przygotowania zamówienia oraz opracowania dokumentacji postępowania.

 

Pojawia się przy tym jeden z najistotniejszych elementów i obowiązków zamawiającego. Mowa tu o możliwie najbardziej precyzyjnym określeniu jego oczekiwań co do samego systemu czy też zamawianych usług i świadczeń im towarzyszących. Te wyznaczniki bezwzględnie determinują udzielenie zamówienia w pełni odpowiadającego potrzebom zamawiającego.

Wiele osób niecierpliwie oczekuje na publikację finalnej wersji Rekomendacji. Wciąż pojawiają się nowe pytania związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z zapowiedziami UZP tom II Rekomendacji ma stanowić dopiero początek zmian. UZP zależy na stałym poddawaniu społecznym konsultacjom projektów kolejnych zbiorów dobrych praktyk. W związku z tym zapowiada się publikowanie nowych tomów.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl