25.03.2019

Rejestracja szeregu znaków towarowych na rzecz klientów Kancelarii

Marcin Wierzbicki

Na przestrzeni ostatnich miesięcy nasza Kancelaria przeprowadziła z sukcesem szereg rejestracji znaków towarowych na rzecz klientów Kancelarii. Procedury rejestracyjne były realizowane przede wszystkim przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także Urzędem Patentowym RP. W każdym przypadku zespół prawników naszej Kancelarii dokonywał oceny zdolności rejestrowej oznaczenia (logotypu) przeznaczonego do rejestracji oraz konsultował dobór oznaczenia słownego lub graficznego dla zminimalizowania ryzyka podniesienia sprzeciwu wobec rejestracji danego znaku. Kancelaria kompleksowo obsługiwała także proces rejestracji, włącznie z dokonaniem zgłoszenia i prowadzeniem korespondencji z EUIPO/UPRP. Kompetencje i doświadczenie Kancelarii w zakresie rejestracji znaków towarowych odpowiada rosnącemu zainteresowaniu ze strony klientów w profesjonalnym zabezpieczeniu ich praw własności intelektualnej do nazwy, logotypu i innych elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl