NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY

Proces inwestycyjny i postępowanie administracyjne

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Prawnicy naszej kancelarii udzielą Państwu wsparcia we wszelkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości i organizacją procesu inwestycyjnego. Naszych Klientów wspieramy we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, a także pomagamy w przeprowadzeniu transakcji na rynku obrotu nieruchomościami.

  • Wspieramy naszych Klientów w trakcie procedur planistycznych, doradzając przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz pomagając uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę.
  • Reprezentujemy inwestorów w sprawach związanych z uchwaleniem, zmianą lub uchyleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Doradzamy naszym Klientom przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowujemy i konsultujemy umowy z architektami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych, gestorami mediów i zarządcami dróg.
  • Reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach administracyjnych i sądowo‑ administracyjnych.
  • Prowadzimy dla naszych Klientów sprawy dotyczące zmiany i przekształcenia użytkowania wieczystego oraz sprawy w zakresie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie użytkowania wieczystego, w tym zmiany celu, poparte licznymi publikacjami w tym zakresie.
  • Pomagamy uregulować stan prawny nieruchomości.

 

Łukasz Łanoszka:
telefon: +48 798 459 714
email: lukasz.lanoszka@kwkr.pl