23.09.2022

Private Equity co to? Czym jest fundusz Private Equity?

Kancelaria Prawna

Jednym ze źródeł finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego jest private equity. Co to takiego? Private equity to rodzaj inwestycji kapitałowej w firmy prywatne, które nie są jeszcze notowane na giełdzie, ale wykazują duży potencjał. Finansowanie tego typu ma charakter średnio- lub długoterminowy, a jego celem jest osiągnięcie obustronnych korzyści, zarówno po stronie inwestora, jak i przedsiębiorcy. Jakie są zalety finansowania private equity? Co to jest? Wyjaśniamy.

Private qeuity – co to? Definicja

Co to jest private equity i na czym polega ten rodzaj finansowania? Fundusze tego typu to inaczej podmioty, które inwestują w przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia zysków kapitałowych. Rynek private equity dzieli się na:

 • formalny, obejmujący m.in. banki oraz organizacje państwowe.
 • nieformalny, składający się z inwestorów prywatnych, np. zamożnych osób.

Fundusz private equity może być wykorzystany zarówno do założenia nowej firmy, rozszerzenia działalności istniejącego przedsiębiorstwa, jak i jego wykupu. Inwestycja opiera się na obopólnym zaufaniu w jej korzyści, które w perspektywie długoterminowej dotkną obie strony.

Fundusze private equity – wady i zalety

Inwestycje private equity mają wiele zalet:

 • umożliwiają szybki rozwój przedsiębiorstwa, zarówno za sprawą kapitału, jak i dodatkowego wsparcia inwestora,
 • gwarantują bezpieczeństwo obu stronom – inwestor otrzymuje udziały w spółce, ale jego zyski są uzależnione od jej rozwoju,
 • nie wiążą się z obowiązkiem raportowania planowanych zysków (w przeciwieństwie do kapitału pozyskiwanego poprzez giełdę).

Warto jednak pamiętać, że fundusze private equity są obarczone pewnym ryzykiem inwestycyjnym. W perspektywie długoterminowej mogą nie zapewnić takich wyników, na jakie liczył inwestor. Fundusze niosą też ryzyko wobec przedsiębiorcy, który zdecydował się na ten rodzaj finansowania. Inwestorzy często wymagają wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu firmy i odpowiadają za podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych. Te nie zawsze są jednak zgodne z wizją właściciela czy zarządu.

Co to jest private equity? Podsumowanie

Fundusz inwestycyjny private equity to szerokie pojęcie odnoszące się do formy finansowania prywatnych przedsiębiorstw. W założeniu rozwiązanie ma służyć obu powiązanym stronom, jednak wiąże się z pewnym ryzykiem, które powstaje już na etapie negocjacji warunków i podpisania umowy. Aby mieć pewność, że proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony prawidłowo, a interesy obu stron będą odpowiednio chronione, warto skorzystać ze wsparcia prawnego.

Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego zapewnia specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w takich dziedzinach, jak rynki kapitałowe, podatki czy nieruchomości. W zakres naszej oferty wchodzi obsługa struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych typu private equity, a także:

Zapewniamy profesjonalizm i pełne zaangażowanie we współpracę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.