29.04.2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Marcin Wierzbicki

Nowe przepisy to ostatni etap procesu legislacyjnego mającego dostosować polskie prawo do wymogów RODO. Przygotowana przez ministerstwo cyfryzacji rządowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 to akt, który istotnie wpływa na 168 innych ustaw. Regulacja ma przede wszystkim na celu usunięcie przepisów niezgodnych z RODO i zastąpienie ich nowymi, zharmonizowanymi normami. W szczególności wskazać należy na zmiany w Kodeksie pracy, gdzie zmienia się katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz pracownika. Co więcej, pracodawca będzie mógł żądać podania niewymienionych w przepisach danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Dodatkowo pracodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, na podstawie ich zgody, z wyłączeniem informacji dotyczących wyroków skazujących. Zmiany odczują m.in. klienci banków, bo odtąd na wniosek ubiegającego się o kredyt konsumenta bank przedstawi mu czynniki, w tym dane osobowe, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej i ewentualną odmowę przyznania kredytu.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl