25.10.2021

Postępowanie z udziałem konsumentów – kolejne zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego

Monika Macura
Anna Jędrasiak

Ponowna nowelizacja przepisów procesowych poza doprecyzowaniem niektórych już istniejących przepisów proponuje wprowadzenie do porządku prawnego kolejnego postępowania odrębnego.

 

Proponowane postępowanie odrębne będzie miało zastosowanie w sprawach o roszczenia:

 • konsumenta – przeciwko przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorcy – przeciwko konsumentowi.

Postępowanie odrębne będzie miało także zastosowanie w przypadku, gdy przedsiębiorca będący stroną postępowania zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu wprowadzania dalszej ochrony konsumentów, jako co do zasady słabszej strony postępowań, planuje się nałożenie na przedsiębiorców dodatkowego obowiązku. W ramach proponowanego postępowania znajdzie się zobligowanie powołania wszelkich twierdzeń i dowodów już w pozwie pod rygorem pominięcia dowodów zgłoszonych później.

Ponadto sąd będzie mógł obciążyć przedsiębiorcę w całości lub w części kosztami procesu. Zasada ta zaistnieje, jeżeli przedsiębiorca przed wytoczeniem powództwa zaniecha próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyli się od udziału lub będzie uczestniczył w takiej próbie w złej wierze i przez to przyczyni się do zbędnego wytoczenia powództwa. W dodatku obciążenie kosztami przedsiębiorcy może mieć miejsce niezależnie od wyniku samej sprawy.

W projekcie zaproponowano także możliwość wytoczenia powództwa przez konsumenta również przed sąd właściwy ze względu na jego miejsce swojego zamieszkania. Ma to ułatwić konsumentom dochodzenie swoich roszczeń. Z tego zakresu wyłączone zostaną sprawy, w których właściwość sądu jest wyłączna.

Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.