WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE I DANE OSOBOWE

Reprezentujemy Klientów w sprawach w toku negocjacji, w postępowaniach sądowych, administracyjnych, mediacyjnych oraz arbitrażowych. Szukasz prawników, którzy pomogą Ci zarejestrować nowy patent lub będą Cię reprezentować w negocjacjach w przypadku sporu? Chcesz przeprowadzić analizę materiałów w zakresie zgodności z prawem autorskim? Dobrze trafiłeś.

Usługi w sprawach i postępowaniach spornych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań i spraw spornych związanych z ochroną danych osobowych, własności intelektualnej oraz IT, takie jak:

  • pomoc przy zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej – w tym w wykonywaniu procedur rejestrowych;
  • analizy i opinie – w zakresie zgodności z prawem określonych sposobów korzystania z cudzej twórczości;
  • audyty – badanie sposobu wykorzystywania elementów udostępnianych na licencjach typu open source, free software, creative commons, etc.;
  • negocjacje – prowadzimy je w przypadku sporów dotyczących własności intelektualnej;
  • porozumienia i ugody – opracowujemy porozumienia i ugody pozwalające uregulować wzajemne stosunki w zakresie korzystania z dóbr niematerialnych;
  • reprezentacje – będziemy Cię reprezentować w sporach i postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, administracyjnych;
  • doradztwo – przeprowadzane w zakresie optymalnej strategii ochrony przed naruszeniami lub przed potencjalnymi roszczeniami podmiotów trzecich.