WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NOWE TECHNOLOGIE I DANE OSOBOWE

Postępowania i sprawy sporne

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach, które są załatwiane w toku negocjacji, jak również we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych, mediacyjnych i arbitrażowych. Prowadzimy postępowania sporne, jak również postępowania nieprocesowe, w tym rejestrowe.

  • Pomagamy w wykonywaniu procedur rejestrowych oraz zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej.
  • Wykonujemy analizy i opinie w zakresie zgodności z prawem określonych sposobów korzystania z cudzej twórczości, przeprowadzamy audyty sposobu wykorzystywania elementów udostępnianych na licencjach typu open source, free software, creative commons, etc.
  • Uczestniczymy w negocjacjach w przypadku sporów dotyczących własności intelektualnej, opracowujemy porozumienia i ugody pozwalające uregulować wzajemne stosunki w zakresie korzystania z dóbr niematerialnych.
  • Reprezentujemy w sporach sądowych, a także doradzamy w zakresie optymalnej strategii ochrony przed naruszeniami lub przed potencjalnymi roszczeniami podmiotów trzecich.