29.11.2020

Badanie due diligence na rzecz spółki kreującej technologię modułową

Paweł Syguła

Klient to spółka działająca w prężnie rozwijającej się branży platform modułowych. Produkt – platforma do szybkiego modułowania – daje możliwość kompleksowego tworzenia szerokiej gamy w pełni funkcjonalnych systemów elektronicznych. Od wielu lat z usług firmy korzystają rozwijające się przedsiębiorstwa, inżynierzy oraz studenci kierunków ścisłych.

Do usług prawnych zrealizowanych przez dział prawa korporacyjnego Kancelarii Konieczny Wierzbicki w ramach projektu należało przeprowadzenie badania due diligence spółki, na płaszczyźnie prawa podatkowego, w tym wskazanie zaległości podatkowych spółki, ryzyk podatkowych, wynikających również z innych płaszczyzn działalności spółki (spraw pracowniczych, finansowych i innych).

Badanie wieńczy przygotowanie raportu due diligence, w którym wskazywane są ryzyka dotyczące realizacji inwestycji z podziałem na ich wagę od ryzyka znikomego, poprzez znaczące, aż do ryzyk będących przeszkodami do podjęcia inwestycji.
Raport zawiera również rekomendacje co do mitygacji ryzyk.

Współpraca ze spółka trwa od kwietnia 2019 roku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl