03.12.2020

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych – jak wybrnąć?

Dawid Stalmach

1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostaną opodatkowane CIT. Oznacza to, że podatek zapłacą zarówno spółka, jak i jej wspólnicy. Wielu z nich już dziś zastanawia się jak uniknąć podwójnego opodatkowania i płacić podatek tylko na poziomie wspólników. Dlaczego nie zawsze wybrane metody są opłacalne? Sprawdzamy.

Ze spółki komandytowej w jawną lub partnerską         

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania wielu wspólników spółki komandytowej ucieka się do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną lub partnerską.

Muszą się jednak liczyć z konsekwencjami takich decyzji. Wybierając przekształcenie w spółkę jawną unikną płatności podatku na poziomie spółki, ale będą musieli ujawnić wszystkich swoich wspólników. Co ważniejsze, wszyscy wspólnicy będą odpowiadać za zobowiązania spółki i ponosić za nie odpowiedzialność swoim majątkiem osobistym.

Plusem spółki partnerskiej jest brak konieczności ujawniania jej wspólników. Różnią się w niej również zasady odpowiedzialności, bowiem partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Niestety, spółka partnerska zarezerwowana jest jedynie dla osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Przemianowanie się na komplementariusza

Inną metodą, która może pozwolić zmniejszyć obciążenie podatkowe, tym razem na poziomie wspólnika jest przemianowanie komandytariusza na komplementariusza – zmiana roli wspólnika w spółce. Dzięki temu wspólnik ten będzie mógł odliczyć od swojego podatku kwotę podatku zapłaconą przez spółkę komandytową (a dokładnie kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki). Należy jednak pamiętać, że komplementariusz spółki będzie ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania swoim majątkiem osobistym.

Uzyskanie statusu ASI

Kolejnym rozwiązaniem może być prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej posiadającej status alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). To rozwiązanie skierowane jest jednak tylko do określonych podmiotów, jako że jedynym przedmiotem działalności ASI może być działalność inwestycyjna. Status ASI – w myśl art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o CIT – pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. Niestety, objęte tym zwolnieniem są jedynie przychody ASI, które spółka uzyskała ze zbycia udziałów i akcji. Oznacza to więc, że pozostałe dochody będą opodatkowane. Konieczne będzie również założenie nowej spółki komandytowej, spółki zarządzającej oraz uzyskanie wpisu do rejestru lub zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Nie wiesz jak poradzić sobie z podwójnym opodatkowaniem? Chętnie podpowiemy skuteczne rozwiązania. Skontaktuj się z nami:

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl