27.03.2019

Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej

Marcin Wierzbicki

Dnia 16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej implementująca do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Nowe przepisy upraszczają procedurę przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Zwiększają także ochronę wynikającą z uzyskania tego prawa poprzez wprowadzenie dodatkowych roszczeń z tytułu jego naruszenia czy rozszerzenie kręgu podmiotów, które można pociągnąć do odpowiedzialności. Ponadto zmianie uległa definicja znaku towarowego, która nie zawiera obecnie wymogu przedstawienia znaku w formie graficznej. Celem tej zmiany jest umożliwienie uzyskania ochrony przez znaki towarowe o niekonwencjonalnym charakterze, których nie można w prosty sposób przedstawić w formie wizualnej. Tego rodzaju znak nadal jednak będzie musiał przybrać taką formę by możliwe było jego przedstawienie w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Zdaniem UPRP z tego względu wciąż nie będzie możliwa rejestracja znaków zapachowych czy smakowych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl