08.11.2018

Zbliża się moment automatycznego przekształcenia umów o pracę zawartych na czas oznaczony w umowy bezterminowe zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy z lutego 2016 r.

Marcin Wierzbicki

Już za dwa tygodnie pierwsze umowy o pracę na czas określony będą mogły ulec z mocy prawa przekształceniu w umowy na czas nieokreślony. W dniu 21 listopada br. upływają bowiem 33 miesiące od dnia wejścia w życie przepisów ustanawiających 33 – miesięczny limit łącznego okresu trwania umów terminowych. Oznacza to, że pracownicy nieprzerwanie zatrudnieni u tego samego pracodawcy na umowach na czas określony od początku obowiązywania wspomnianego limitu, tj. od 22 lutego 2016 r., staną się – począwszy od 22 listopada 2018 r. – zatrudnionymi na umowach bezterminowych. Jednocześnie należy pamiętać, że obok przekroczenia powyższego limitu, taki sam skutek automatycznego przekształcenia umowy o pracę w bezterminową wywołuje zawarcie czwartej umowy na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl