03.01.2019

Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy

Marcin Wierzbicki

Niedawno weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (wpisany do CEIDG) będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego. Rozwiązanie to umożliwi zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, w szczególności pozwoli na zachowanie ciągłości umów o pracę. Dotychczas z chwilą śmierci przedsiębiorcy co do zasady kończył się byt prawny przedsiębiorstwa. Po wejściu w życie ustawy powołany zarządca sukcesyjny w razie śmierci przedsiębiorcy będzie zarządzał wyodrębnioną częścią spadku (przedsiębiorstwem w spadku) w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców. Zarząd sukcesyjny obejmie umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl