29.10.2020

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich inwestycji w segmencie PRS

Katarzyna Augustyniak

Rok 2019 był czasem znaczącego przyspieszenia i zwiększenia inwestycji w segmencie mieszkaniowego najmu instytucjonalnego1. I chociaż rynek ten w 2020 roku w Polsce wciąż się rozwija, to zagraniczni inwestorzy widzą w nim atrakcyjne miejsce do ulokowania własnych środków. Ewentualne ryzyko związane z inwestycją jest tu rekompensowane wyższą stopą kapitalizacji niż w krajach zachodnich, gdzie zwrot z inwestycji na poziomie 6-8 proc. jest niemal niemożliwy.

Bezpieczeństwo inwestycji vs pandemia koronawirusa

Jak wskazują doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, którzy na swoim koncie mają już zrealizowanych kilkanaście projektów w tym obszarze, rynek nieruchomości w Polsce skutecznie opiera się pandemii koronawirusa, a inwestycje w nieruchomości są w naszym kraju – mimo grożącego globalnego kryzysu gospodarczego –bezpieczne. Pandemia zmieniła plany wielu deweloperów, ale ci, którzy nie ulegli panice, już teraz liczą korzyści z podjętego wcześniej ryzyka.

Nieuniknione przejście na tryb pracy zdalnej może w krótkiej perspektywie czasu skutkować przeniesieniem punktu ciężkości z inwestycji w przestrzenie biurowe na rzecz przestrzeni prywatnych. W konsekwencji może to doprowadzić do jeszcze większego – niż obecnie obserwujemy – wzrostu inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe, w których obsłudze prawnej Kancelaria Konieczny Wierzbicki się specjalizuje.

Lata doświadczeń we wspieraniu stałych klientów kancelarii – zwłaszcza międzynarodowych funduszy deweloperskich oraz nieruchomościowych – pozwoliły wypracować naszym prawnikom odpowiedni sposób działania, by pomóc zainteresowanym podjąć właściwą decyzję odnośnie inwestycji w nieruchomość.

Jak mówi r.pr. Gabriela Górka:

– Inwestycja w nieruchomości stanowi złożony proces, który wymaga dobrego planowania i starannego działania ze strony doradców zaangażowanych w proces inwestycyjny. Realizując dla naszych Klientów kolejne projekty nieruchomościowe staramy się zabezpieczyć ich interes już od początkowego etapu, to jest podjęcia decyzji czy inwestycja w konkretną nieruchomość jest właściwa. Pozwala nam na to przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości, w trakcie którego zmierzamy do zdefiniowania ewentualnych ryzyk prawnych związanych z inwestycją w daną nieruchomość. W przypadku pozytywnego wyniku badania, przystępujemy do kolejnych kroków – to jest przygotowujemy i negocjujemy kontrakty związane z nabyciem, a następnie komercjalizacją nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca przy różnorodnych projektach daje nam możliwość świadczenia kompleksowej obsługi na rzecz podmiotów inwestujących w nieruchomości.

Rekomendowani prawnicy +  lider nieruchomości = Twój sukces inwestycyjny

Zespół Kancelarii oferuje Klientom wsparcie na każdym etapie różnych inwestycji w nieruchomości, w tym podczas projektów polegających bądź na nabyciu większościowego pakietów mieszkań w danej inwestycji, bądź całej zabudowanej nieruchomości. Doświadczenie dotyczące zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego – w tym zabytkowych nieruchomości czy nieruchomości obciążonych wadami prawnymi, a do tego tytuł lidera nieruchomości 2019 dziennika „Rzeczpospolita” to tylko kilka powodów przemawiających za tym, by powierzyć swoje interesy w obszarze prawa nieruchomości Kancelarii Konieczny Wierzbicki. Jest to istotne zwłaszcza w czasach, gdy wiele przedsiębiorstw obawia się niepewnych inwestycji.

Wielu inwestorów zaufało kancelarii jeszcze z jednego powodu. Jest nim wyróżnienie przez „Rzeczpospolitą” współzałożyciela i partnera zarządzającego kancelarii – radcy prawnego Marcina Wierzbickiego jako rekomendowanego prawnika w dziedzinie prawa nieruchomości. Tego typu tytuł nadawany jest tylko skutecznym, sprawdzonym przedstawicielom tego zawodu, których dorobek zawodowy świadczy o najwyższym stopniu profesjonalizmu i wiedzy.

Kancelarię tworzy więc sztab doświadczonych osób, które z zachowaniem najwyższej staranności dbają o interesy swoich klientów, działając zgodnie z ustalonym planem działania..

Wsparcie prawne na rynku PRS

Zanim zdecydujesz się na inwestycję w jakąkolwiek nieruchomość, kancelaria pomoże Ci w podjęciu właściwej decyzji w tym zakresie. W tym celu przeprowadzi badanie stanu prawnego nieruchomości, w toku którego zidentyfikuje ewentualne ryzyka związane z daną nieruchomością i zaproponuje sposoby ich mitygacji. Aby stworzyć obiektywny i całościowy obraz potencjalnej inwestycji, prawnicy współpracują z ekspertami z różnych dziedzin, którzy dodatkowo przygotowują analizy z technicznych, ekonomicznych i podatkowych badań due diligence. Oznacza to, że korzystając z doradztwa kancelarii, możesz otrzymać nie tylko informację z zakresu prawa, ale wszystkich innych obszarów, które są istotne z punktu widzenia inwestycji. W tym sensie usługa oferowana przez kancelarię ma wieloaspektowy wymiar.

Wsparcie kancelarii obejmuje także między innymi:

 • Zabezpieczenie interesu inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego  – od wstępnych negocjacji – przygotowując i negocjując listy intencyjne, umowy rezerwacyjne, term sheet, umowy przedwstępne, umowy inwestycyjne – po finalizację transakcji – ostateczne umowy sprzedaży – w zależności od indywidualnie dostosowanego modelu transakcji.
 • Reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych i pomoc w uzyskaniu decyzji niezbędnych w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Przygotowanie i negocjację kontraktów z wykonawcami prac wykończeniowych.
 • Bieżącą obsługę i wsparcie merytorycznie we wszelkich kwestiach, które mogą wyniknąć w trakcie inwestycji.
 • Bieżącą współpracę z doradcami technicznymi, którzy czuwają nad techniczną poprawnością inwestycji, zarządzającymi najmem – dbającymi o komercjalizację nieruchomości.
 • Przygotowanie i negocjacje umowy najmu lub innych, na podstawie których nieruchomości oddawane są osobom trzecim do korzystania – np. umowy z operatorami najmem.
 • Wsparcie w procesie znalezienia i weryfikacji partnerów biznesowych (w tym ich standingu finansowego)
 • Wsparcie w codziennym zarządzaniu nieruchomością – opracowanie kontraktów dot. utrzymania i eksploatacji nieruchomości czy pomoc w znalezieniu administratora budynku

Usługi kancelarii nie ograniczają się do prawa nieruchomości – jeśli jest taka potrzeba, z pomocą Kancelarii możesz założyć swój biznes – – od zera lub powołać spółkę celową dedykowaną konkretnej inwestycji.

Jako, że sztab Kancelarii tworzą osoby posługujące się wieloma językami – nie tylko polskim czy angielskim, ale również rosyjskim czy ukraińskim – współpraca może przebiegać również z zagranicznymi inwestorami.

Zadowolenie klientów Kancelarii widać w wysokich pozycjach w rankingach najbardziej prestiżowego polskiego dziennika „Rzeczpospolitej” prowadzącego tego typu zestawienia.

Tytuł lidera nieruchomości 2019 oraz tytuł rekomendowanego prawnika w zakresie prawa nieruchomości dla r.pr. Marcina Wierzbickiego, a przede wszystkim fakt, że ponad 80 proc. klientów wraca do kancelarii to dostateczne powody, by zaufać sprawdzonej marce na rynku prawa nieruchomości, zwłaszcza w mało przewidywalnych czasach.

1 https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/inwestor/pracowita-koncowka-roku-i-przyspieszenie-w-segmencie-prs, dostęp: 29.10.2020.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl