28.01.2020

Prawa własności intelektualnej a wyspecjalizowane sądy

izabela ustymenko

9 stycznia 2020 roku Sejm uchwalił od dawna zapowiadaną ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Główną zmianą wprowadzaną przez przyjętą przez Sejm ustawę jest powierzenie spraw dotyczących szeroko pojętej własności intelektualnej pod wyłączną kognicję nowo tworzonym, wyspecjalizowanym wydziałom sądów okręgowych i apelacyjnych.

 

Specjalistyczne wydziały w 4 sądach okręgowych

Obecnie planowane jest utworzenie specjalistycznych wydziałów w 4 sądach okręgowych  – w Warszawie, Lublinie, Gdańsku i Poznaniu. W II instancji sprawy te rozpatrywane będą natomiast wyłącznie  w dwóch nowo utworzonych wydziałach – w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Co więcej, ustawa przewiduje szczególną kompetencję Sądu Okręgowego w Warszawie, który będzie wyłącznie właściwy do rozpatrywania spraw własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Warto przy tym nadmienić, że nowo uchwalona ustawa wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego definicję „spraw własności intelektualnej”, przez które rozumieć należy, m.in. sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz część spraw o ochronę dóbr osobistych.

 

Odrębne postępowanie i obowiązkowy pełnomocnik

Istotnym novum jest także wprowadzenie postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej, przewidującego szczególne instrumenty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów. Ponadto, w sprawach tych przewidziane zostało obowiązkowe zastępstwo stron przez profesjonalnych pełnomocników. Obowiązek ten nie dotyczy przy tym spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 PLN.

Ustawa, stanowiąca implementację dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, oczekuje na stanowisko Senatu, a kolejno podpis Prezydenta. Wejście w życie zasadniczych, wprowadzanych nią zmian planowane jest natomiast na lipiec 2020 roku. 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl