14.01.2020

Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych – zmiany

izabela ustymenko

Od tego roku wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zasadniczo będzie równa sumie stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych, czyli 11,5 % (poprzednio 9,5 %). W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny, strony mogą uzgodnić wyższe odsetki.

 

Z początkiem stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (obecna nazwa: ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Ze względu na nowe przepisy przedsiębiorcy muszą zatem liczyć się z tym, że w praktyce odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych będą wyższe niż dotychczas – choć strony mogą określić w umowie inną stopę odsetek, to nie może być ona niższa od wskazanej w ustawie stopy, która na skutek nowych przepisów została zasadniczo podwyższona.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, określony w umowie termin płatności nie może przekraczać 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku – w przypadku, gdy dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały albo średni przedsiębiorca. Jeżeli termin zapłaty został określony w umowie niezgodnie z ustawą, wierzycielowi przysługują odsetki po upływie 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Do ustawy został dodatkowo wprowadzony przepis, zgodnie z którym – jeżeli termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni – wierzyciel może wypowiedzieć umowę albo od niej odstąpić.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl