11.04.2019

Ważne zmiany dla członków organów spółek kapitałowych

Marcin Wierzbicki

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych, które wprowadzają zmiany w takich obszarach regulacji, jak zasady składania rezygnacji przez członków zarządu spółek kapitałowych oraz organizacyjne aspekty odbywania zgromadzeń wspólników. Nowelizacja reguluje kwestię składania rezygnacji przez ostatniego pozostającego w zarządzie członka. Zgodnie z art. 202 k.s.h. oraz 369 k.s.h. w przypadkach gdy w efekcie rezygnacji członka zarządu spółki miałoby dojść do pozostawienia spółki faktycznie bez funkcjonującego zarządu, osoba ta winna złożyć rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały o powołaniu nowego zarządu. W spółce akcyjnej członek zarządu będzie składał rezygnację na ręce rady nadzorczej. W tej spółce analogiczne zasady dotyczą także członków rady nadzorczej. Nowelizacja zakłada, że rezygnacja złożona przez ostatniego członka zarządu będzie skuteczna dopiero w dzień po zgromadzeniu wspólników, bądź walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Oznacza to, że członkowie zarządu będą zobowiązani do pełnienia swojej funkcji także w okresie swoistego okresu wypowiedzenia. Pełna treść nowelizacji pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2244/1.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl