16.07.2020

Utwory pracownicze – komu przysługują prawa do twórczości pracownika?

izabela ustymenko

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł naszego prawnika Przemysława Juścińskiego dotyczący utworów pracowniczych. Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania, komu przysługują prawa autorskie do dzieła pracownika i o czym należy pamiętać, zawierając z pracownikiem umowę o pracę.

Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują, że o ile tylko z umowy stron lub ustawy nie wynika nic innego, pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu pracownika z chwilą przyjęcia tego utworu. Dotyczy to tylko takich dzieł, które stanowią rezultat wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Utworami pracowniczymi nie będą dzieła powstałe przy okazji wykonywania pracy lub stworzone w godzinach pracy, ale niewynikające z obowiązków pracownika.

Utworem pracowniczym nie jest również utwór powstały w ramach umowy cywilnoprawnej. Zleceniodawca (usługodawca) nie nabywa więc z mocy ustawy autorskich praw majątkowych do dzieła stworzonego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Należy w związku z tym zadbać o to, aby przeniesienie tych praw zostało przewidziane bezpośrednio w umowie.

Ponadto pracodawca nabywa jedynie autorskie prawa majątkowe do utworu, natomiast autorskie prawa osobiste do tego dzieła pozostają przy pracowniku. Z tego też względu częstym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców jest zawieranie z pracownikiem umowy o pracę, w ramach której pracownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do stworzonych przez siebie utworów pracowniczych.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem: https://www.rp.pl/Kadry/307159972-Utwor-pracownika—kiedy-staje-sie-wlasnoscia-pracodawcy.html 

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl