13.05.2019

Uproszczenie stosowania dokumentów urzędowych między państwami UE

Marcin Wierzbicki

23 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, uchwalona w celu skonkretyzowania postanowień unijnego rozporządzenia w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE, stosowanego od 16 lutego br. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie będzie konieczności legalizowania i uzyskiwania klauzuli apostille dla szeregu dokumentów urzędowych, zaświadczeń i orzeczeń sądowych (m.in. zaświadczeń o niekaralności, odpisów aktu stanu cywilnego, decyzji w sprawach obywatelstwa, orzeczeń sądów z zakresu prawa rodzinnego), których szczegółowy katalog zawarty został w art. 2 ustawy. Pozwoli to znacząco uprościć i przyspieszyć wiele postępowań, gdzie konieczne jest przedłożenie dokumentów urzędowych wydanych przez organy innych państw członkowskich UE. Ustawa wchodzi w  życie 25 maja br.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl