20.12.2019

Upadłość spółki cywilnej

Barbara Miziołek

Upadłość spółki cywilnej jest rozumiana inaczej, niż upadłość spółki kapitałowej czy spółki osobowej. Spółka cywilna to typ spółki, której upadłości ogłosić się po prostu nie da. Jest to niemożliwe nie ze względu na specjalne traktowanie takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej (co ma miejsce w przypadku publicznych, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej), lecz z tego względu na to, że spółka cywilna w rzeczywistości spółką nie jest.

 

Upadłość spółki cywilnej a zdolność do czynności prawnych

Spółkami – w rozumieniu kodeksu spółek handlowych – są spółki osobowe oraz kapitałowe. Te pierwsze, choć nie mają osobowości prawnej, mają zdolność do czynności prawnych, w tym zdolność upadłościową (i z tych właśnie powodów nazywane są "ułomnymi osobami prawnymi"). Te drugie natomiast mają pełną osobowość prawną. Z kolei spółka cywilna nie posiada żadnej zdolności do czynności prawnych. Spółka cywilna jest jedynie wewnętrzną umową pomiędzy wspólnikami.

 

Spółka cywilna a zdolność upadłościowa

Jako że spółka cywilna jest jedynie umową miedzy wspólnikami, to z kolei skutkuje brakiem zdolności upadłościowej tej formy przedsiębiorstwa. Otóż zdolność taką mają – uwaga – tylko jej wspólnicy. To wspólnicy, a dokładniej, każdy z nich będzie stroną postępowania upadłościowego, które toczyć się będzie na zasadach upadłości względem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W razie ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej, sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego syndyka do wszystkich połączonych spraw, powołać jedną radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli. Sama spółka ulegnie rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości choć jednego wspólnika.

 

Upadłość spółki cywilnej a upadłość spółki jawnej

Warto porównać kwestię upadłości spółki cywilnej ze spółką jawną – która jest najbardziej zblizoną do spółki cywilnej (w rozumieniu kodeksu spółek handlowych). Otóż, spółka jawna ma odrębną wobec wspólników zdolność upadłościową. Oznacza to, że ogłoszenie upadłości wspólnika spółki jawnej nie będzie skutkować upadłością samej spółki, lecz jej rozwiązaniem skutkującym likwidacją. Wciąż jednak będzie ona mogła trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli pozostali wspólnicy tak postanowią lub umowa spółki tak stanowi.

Jak zatem widać, spółka cywilna, również na polu prawa upadłościowego, zapewnią znikomą ochronę i niezależność finansową wspólników.

Warto zauważyć, że można ogłosić upadłość zmarłego wspólnika, jeżeli wniosek w tej sprawie został złożony w terminie roku od dnia śmierci (lub w przypadku zarządu sukcesyjnego termin ten może być wydłużony do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego). Wniosek może złożyć wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl