17.12.2020

UE wyznacza nowe ramy prawne dla usług cyfrowych

Mikołaj Prochownik
UE

Komisja Europejska zaprezentowała pierwszy projekt nowego pakietu połączonych ze sobą regulacji – Digital Services Act (Kodeks Usług Cyfrowych) i Digital Markets Act (Prawo o rynku usług cyfrowych) – normujących świadczenie usług w Internecie. UE wprowadza kolejne regulacje w tej materii.

Przepisy te będą dotyczyły wszystkich usług cyfrowych – od mediów społecznościowych po platformy e-commerce działające w UE. Jednym z  nowych środków wprowadzanych przez Kodeks, będzie zobowiązanie nałożone przez UE wobec przedsiębiorstw posiadających duży udział w rynku, tzw. „strażników”, do udostępniania zgromadzonych danych konkurentom, uniemożliwiając im wstępne instalowanie aplikacji i dopuszczając konkurencyjne produkty na swoich platformach. Wśród strażników będzie kilka dużych firm technologicznych, w tym najprawdopodobniej przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft).

Nowy projekt zakłada także większe wymagania względem zwalczania nielegalnych treści oraz dezinformacji w Internecie, wymuszając bardziej agresywne działania właścicieli platform, gdzie takie treści mogą być udostępniane.

Generalnie, nowe uregulowania mają w założeniu odpowiadać na pojawiające się coraz częściej postulaty większej kontroli nad działalnością gigantów technologicznych, a także zapewnić przestrzeganie prawa, w tym praw własności intelektualnej, przez innych pośredników internetowych i właścicieli platform.

Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl