19.03.2019

Sędzia pokoju jak lekarz bez wykształcenia?

Marcin Wierzbicki

Radca prawny z naszej Kancelarii Mikołaj Prochownik w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej 16 marca br. zabrał głos w dyskusji na temat kolejnych planowanych zmian w sądownictwie (https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303159909-Wielka-reforma-sadownictwa-Sedzia-pokoju-jak-lekarze-bez-wyksztalcenia.html). Autor analizuje ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia nowej reformy, takie jak wprowadzenie instytucji wybieranych sędziów pokoju, którzy nie musieliby mieć wykształcenia prawniczego, zniesienie sądów apelacyjnych i zrównanie statusu wszystkich sędziów sądów powszechnych. Artykuł skupia się na zagadnieniu oddania rozstrzygania spraw sądowych w ręce nieprofesjonalistów bez przygotowania merytorycznego w zakresie prawa oraz możliwych tego skutkach dla obrotu gospodarczego i zasad sprawiedliwego procesu, poprzez pytanie retoryczne zawarte w analogii służącej za punkt wyjścia – czy lekarzem pierwszego kontaktu powinna być osoba bez wykształcenia medycznego?

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl