09.10.2019

REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH JUŻ NIEBAWEM

izabela ustymenko

Już w dniu 13 października 2019 r. rozpocznie funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony przez Ministra Finansów. Jego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, ułatwienia weryfikacji struktur osób prawnych oraz przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. W konsekwencji wszystkie polskie spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek giełdowych) będą miały obowiązek zgłoszenia informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych. Do Rejestru należy zgłosić dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne jej beneficjenta rzeczywistego i członków organu uprawnionego do reprezentowania spółki. Zgłoszenia do Rejestru będą dokonywane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie będzie mieć formę dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem określonym przez ministra finansów, oraz będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl