07.12.2020

R.pr. Aleksandra Lachowicz na łamach „IT Professional” – waterfall vs. agile

Katarzyna Augustyniak

W grudniowym numerze miesięcznika „IT Professional”  r.pr. Aleksandra Lachowicz – na co dzień zajmująca się m.in. obsługą przedsiębiorstw z branży informatycznej – wyjaśnia różnice w konstruowaniu umowy na implementację systemu informatycznego w zależności od wybranego modelu wdrożenia.

Autorka wskazuje na możliwość zaimplementowania systemu informatycznego w jednym z dwóch modeli: modelu kaskadowym (tzw. waterfall) lub modelu zwinnym (tzw. agile). Każdy z nich daje inne możliwości współpracy między wykonawcą a zleceniodawcą oraz stwarza odmienne ryzyka projektowe. Dlatego – jak podkreśla r.pr. Aleksandra Lachowicz – zanim zdecydujemy się na działanie w waterfall albo w agile, warto określić własne potrzeby związane z projektem, by dobrze wybrać model pracy nad nim.

O ile metodyka kaskadowa wymaga dokładnego zaplanowania wszystkich prac przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności, o tyle model zwinny pozwala na działanie w krótkich odcinkach czasowych i na wprowadzanie większych zmian podczas projektu.

Więcej o różnicach między obiema metodykami, w tym również o sposobach konstruowania umów dla każdego z modeli, w papierowym wydaniu pisma.

Z fragmentem artykułu można zapoznać się przechodząc na stronę: http://www.it-professional.pl/zarzadzanie-i-prawo-it/artykul,9144,waterfall-i-agile-roznice-w-przygotowaniu-umowy.html

Zapraszamy do lektury.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl